Sign Up NAMUMUNO SA
ARUGA AT MALASAKIT
Isusulong ng PINUNO ang Homes for Abandoned Senior Citizens Act
na magsisigurong may ligtas at maayos na pabahay para sa mga
nakatatanda.
Sign Up PERMANENTENG TAHANAN,
ABOT-KAYA NA
Aalalay ang PINUNO sa bawat Pilipinong nais magkaroon ng sariling tahanan
sa pamamagitan ng National Housing Development, Production, and Financing Act.
Sign Up GAAN AT GANDA
NG BUHAY
Sa pamamagitan ng Sustainable Cities and Communities Act, layon ng
PINUNO na pagaanin ang buhay ng bawat Pilipino. Mula pabahay hanggang
murang transportasyon, kami ang bahala.
6200000
Dami ng Kailangang Pabahay Mula 2012-2030
345000
Average na Dami Ng Kailangang Bagong Bahay Kada Taon

Source: Gov.ph

Iaangat ang mahihirap.
Pamumunuan ang pagbabago.

Upcoming Events
Join Campaigns

Upcoming Events

Our new campaign starts in:

Upang maisakatuparan ng maayos ang nabuong plataporma ng PINUNO, nagsaad ng mga pangunahing lehislasyon ang partido.

Layunin nitong tuluyang alisin ang paggamit ng dahas tuwing may pagpapaalis at demolisyon sa mga tahanan ng informal settlers.

Magbibigay ang PINUNO ng plano ukol sa relokasyon at pagpapatayo ng matitirhan para sa mga guro ng pampublikong paaralan.

Sisiguraduhin na ang mga nakatatandang wala nang pamilya ay may maayos at ligtas na tirahan.

Bibigyan ang ire-relocate na informal settlers ng sapat na kakayahan, konsultasyon, pagkakataong makadalo ng public hearing, at legal assistance para sa proseso ng paglipat.

Ibebenta sa abot-kayang halaga ang pabahay para magkaroon ng permanenteng tirahan ang mga mamamayan.

Ito ay patungkol sa plano hinggil sa relokasyon at pagtatayo ng pabahay para sa informal settlers.

Gagabayan ang mga nagrerenta sa mga tirahang apektado ng pang-ekonomikong krisis na dala ng COVID-19.

Bibigyan ang mga nawalan ng tirahan nitong pandemya ng access sa housing market.

Layunin na makabuo ng National Framework na magsisilbing basehan para sa post-disaster housing at resiliency planning para sa mga lugar na sentro ng kalamidad.

Hindi lang pabahay, pati alagang-pangkalusugan, abot-kayang transportasyon, at pro-youth activities ang itataguyod ng PINUNO gamit ang lehislasyong ito.

Lahat ng guro ay magkakaroon ng benepisyong-espesyal tulad ng pabahay at housing loans.